Zullen we expedities naar de diepzee organiseren?

De diepzee (diepst is de Marianentrog: 10 km diep) is zo goed als niet geëxploreerd. Jacques Piccard ging er nog naar toe, met zijn bathyscaaf, de Triëste. Of we dat weer bemand moeten doen is de vraag, maar met drones kan het ook. Er valt zo veel te ontdekken: we weten minder van onze diepe oceanen af dan van het maanoppervlak! Laten we als zeevarende natie met een sterke scheepsbouwsector een goede onderzoeksinfrastructuur hiervoor opbouwen en internationaal toegang verlenen aan biologen, geologen, ecologen, hydrologen, oceanologen, enfin, wie er gebruik van wil maken. Denk je eens in, over tien jaar: "Amsterdam, the Cachalot has landed!"