Zullen compacte gedistribueerde chemische container-fabrieken een verandering veroorzaken in de huidige centrale georganiseerde energie en brandstofproductie?

In publiek-private samenwerking tussen industrie en wetenschap wordt momenteel onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van compacte modulaire chemische fabrieken met geïntensiveerde kleinschalige procesapparatuur (‘containers'). Deze rigoureuze verandering in de chemische industrie kan ook een grote verandering teweegbrengen in de energiewereld en wordt veelal ‘chemergy’ genoemd. Twee mogelijke scenario's betreffende het gebruik en de productie van energie zijn: (1) De compactheid en de modulariteit van de containers maakt ze tot een ideaal hulpmiddel voor procesintegratie, wat een belangrijke succesfactor is voor de biomassa economie. Zo kan bijvoorbeeld (auto-)brandstof op duurzame manier worden geproduceerd uit biomassa. De ontwikkeling op korte / middellange termijn die hiervoor nodig is zal leiden tot een ‘Fabriek van Morgen'; (2) Door de mobiliteit en modulariteit van de containers zijn ze ook uitermate geschikt voor chemische verwerking direct op de locatie van groene energiebronnen (zoals wind, zon en biomassa). Met behulp van nieuwe vormen van intense procesactivering zoals plasma’s, elektrochemie, licht etc. kunnen overvloedig beschikbare grondstoffen, zoals CO2 en N2 effectief worden gebruikt. Hiervoor is een lange termijn scenario nodig dat zal leiden tot de 'Fabriek van de Toekomst'.