Zou nucleaire energie DE oplossing kunnen zijn voor de allergrootste problemen op aarde?

Enkele lange-termijn problemen zijn; klimaatverandering, armoede, terrorisme. Het is duidelijk dat nucleaire energie bijna geen negatieve impact heeft op het klimaat in vergelijking tot kolencentrales, aardolie en zelfs 'fracking'. Schone energie loopt ver achter en zal niet tijdig de benodigde energie kunnen leveren. Met verbeterde technologieën (zoals IFR) zal nucleair afval danig minder zijn en de kans op catastrofes idem. (Goedkope) Energie voor iedereen betekent dat ook de nu onderontwikkelde landen een kans krijgen. Kans op schoon water, e.a. (basis)behoeften die allemaal energie kosten, geven de mens een beter leven en een betere economie. Door economische vooruitgang zullen terroristische groeperingen zoals Boko Haram verkleinen. Dit soort groeperingen bieden alleen uitzicht aan mensen in een uitzichtloze situatie. Door de huidige armoede, algemene onvrede en woede worden mensen tot die groeperingen verleid. De link is welvaart - welvaart kost energie. En IFR zou de religie van de 21e eeuw kunnen zijn.