Zou het universum virtueel kunnen zijn?

In de film The Matrix uit 1999, onder regie van de gebroeders Wachowski leven mensen in een virtuele wereld bestuurd door machines. Vele, vaak niet (direct) wetenschappelijk te verklaren gebeurtenissen, wijzen op het bestaan van andere dimensies en entiteiten. Mijn vraag is of een virtueel universum vanuit wetenschappelijk oogpunt theoretisch mogelijk zou zijn.