Zou het mogelijk zijn om een Wetenschappelijke "Taal" te ontwikkelen die zowel de Fysieke als de Mystieke Menselijke kennis/ervaring beschrijft?

1) Energie-IK: Het woord: "Singulariteit" beschrijft zowel een "Zwart Gat" in de Huidige Sterrenkunde als het "Intrinsiek Gewaarzijn van een Verlichte Geest" in een Oud Indiaas Geschrift uit het jaar 800. 2) Levend-ZELF: De "Vruchtbaarheid van de Leegte" blijkt zowel uit het "Bose-Einsteincondensaat" - in de Natuurkunde - als in de Oude Boeddhistische en Taoïstische Filosofie van "Śūnyatā". 3) ZIJN en Tijd komen als ordenende, ritmische principes (Maat en Metrum) zowel in de Wetenschap ("Idea") als in de Kunst ("Esthetica") voor. Naar Mijn gevoel moet het mogelijk zijn in bovenstaande Drie dimensies (Energie, Leegte en Tijd) alles te beschrijven dat bestaat "Binnen" en "Buiten" ieder Individueel Mens&Kind. Een Epistemologische beschrijving van de "Theorie van Alles". ("Binnen" en "Buiten" de Mens). Zonder de tegenstellingen van "Hemel & Aarde" - "Spiritueel & Materieel", gewoon, heel Natuurlijk, Vitaal en Intuïtief. Volgens de Oude "Gnosis" (aangeboren kennis) en de "Maieutiek" de pedagogiek van Socrates.