Zou het mogelijk zijn een indicering te vinden voor hedendaags fossiel energiegebruik die de koppeling maakt tussen hoe lang het heeft geduurd om deze (paleo)energie op te slaan, en hoe lang het duurt om het heden ten dagen weer te verbruiken.

Om een eerlijker en éénvoudiger vergelijkingsbeeld te krijgen van fossiele energie vs. 'groene' energie kan een makkelijk te interpreteren index ingevoerd worden die iedereen iets zegt, en derhalve bewustwording teweegbrengt. Ik ga er dan vanuit dat een index van 1 betekent dat er net zoveel opgemaakt wordt als dat er op dat moment aangemaakt wordt. De 'oogstefficiente' van beide soorten energie meegerekend natuurlijk. Het uiteindelijke doel van deze index is dat iedere gebruiker, ook industrie, direct weet bijvoorbeeld: ik maak nu 243 keer sneller op, dan de aanmaaksnelheid . Hoewel ik vrees dat deze getallen gemiddeld nog veel hoger kunnen liggen. een sloot bemalen met een windmolentje zal meer richting de 1 gaan.