Zou het Mavo/Havo/VWO onderwijs meer kunnen bijdragen aan brede ontwikkeling en optimale ontplooiing van het individu door zich meer te richten op creatieve ontwikkeling en het ontwikkelen van allerlei vormen van algemene intelligentie en vaardigheden?

Geef kinderen gedurende de hele middelbare school op Mavo/Havo/VWO toegang tot tekenen, handvaardigheid, sport, muziek en ontwikkel allerlei vormen van intelligentie en vaardigheden, los van een bepaald profiel. Nadruk op brede ontwikkeling, persoonlijke groei en optimale kansen in de maatschappij. Keuzes moeten afhangen van het kind, zodat het zich optimaal kan ontplooien. Wat is voor jou zinvol? Waar kan jij in uitblinken? Waar word jij heel blij van? Op basis hiervan een idee voor indelen van de onderwijs uren per week. 10 uren kernvakken Wiskunde, Nederlands, Engels 2 uren Gym, gericht op respectvolle omgangsvormen en plezier in bewegen passend bij kind. 5 uren tekenen, handvaardigheid, sport, muziek of een combinatie, passend bij intrinsieke motivatie en welbevinden van het kind. 5 uren per week ontwikkelen van algemene intelligentie, probleemoplossend vermogen, verbanden leggen, logisch denken, techniek en creativiteit, omgangsvormen, presenteren, sociale intelligentie. Aangepast aan individu. Wat is zinvol? Waar ben je goed in? 10 uren Frans, Duits, Biologie, Natuurkunde, Scheikunde, Godsdienst, Geschiedenis, Aardrijkskunde, Grieks, Latijn. Meer thematisch en door te koppelen aan onderwerpen die dat moment in de maatschappij aan de orde zijn. Verkiezingen >> Democratie >> Geschiedenis Grieken. Biologie/Scheikunde/Natuurkunde meer koppelen theorie en praktijk. Talen eerste jaren nadruk op conversatie.