Zou een doorontwikkelde zeewierteelt de mensheid kunnen voorzien van voeding, grondstoffen en energie?

Het grootste deel van de aarde bestaat uit zee. Vissen doen we al sinds mensenheugenis, maar zeewier geniet minder belangstelling. Zeewier bevat veel hoogwaardige eiwitten, suikers en andere stoffen. Elke zeewier heeft zijn eigen 'kracht'. De ene soort heeft een hoger gehalte aan eiwitten, de andere heeft juist een hoog gehalte aan suiker. Zeewier wordt al veel toegepast in food, feed en biobased producten. Zeewierteelt moet, in verhouding tot de landbouw, nog ontwikkeld worden; vanaf de veredeling, de teelt, de oogst en de verwerking. Het idee achter deze vraag is dat een heel vergaande ontwikkeling van zeewierteelt een oplossing kan zijn voor de groeiende vraag naar voedsel, grondstoffen en energie en dat zeewier een duurzame manier is om aan deze vraag tegemoet te komen.