Zou de Shockwavetherapie zodanig ontwikkeld kunnen worden dat deze ook inzetbaar is voor hersentherapie bij het Syndroom van Fahr ?

Bij de Shockwavetherapie worden shockwaves toegediend via een applicator, wat lokaal een mechanische drukverhoging geeft op het weefsel. Het effect hiervan op kalk is dat de kalkdeeltjes zacht worden waardoor deze kunnen worden opgenomen door het lichaam. Een tweede effect schijnt de aanleg van nieuwe bloedvaatjes (neovascularisatie) en een lokaal verhoogde celstofwisseling te zijn. Het Syndroom van Fahr (bilateral striatopallidodentate calcinosis) is een zeldzame progressieve neurologische genetische aandoening. Er is vooral sprake van kalkafzetting in de basale kernen van de hersenen en in sommige delen van de hersenschors, met als gevolg problemen op motorisch vlak en spraakvaardigheid. Tot op heden is er helaas geen therapie voor het Syndroom van Fahr.