Zorgen elektrische auto’s niet juist voor een toename van de vervuiling door fijn stof?

De problematiek van fijn stof, met name in binnensteden, wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door het verkeer. Gedacht wordt dat, met de invoering van elektrische auto’s, deze problematiek gaat verdwijnen. Dat is ook een van de redenen om elektrisch aangedreven auto’s flink te subsidiëren. Fijn stof wordt echter ook veroorzaakt door de slijtage van banden, wegen en remvoeringen (slijtage-emissies). Door de toepassing van katalysatoren en roetfilters zijn de uitlaatgassen steeds schoner geworden en wordt het aandeel van de slijtage-emissies groter. Daarbij geldt dat zwaardere voertuigen meer slijtage-emissies veroorzaken. Omdat elektrische voertuigen zwaarder zijn dan vergelijkbare conventionele auto’s, is het aannemelijk dat de slijtage-emissies, en daarmee ook de totale emissie van fijn stof groter wordt. Het is dus goed mogelijk dat we een technologie stimuleren, die de vervuiling in binnensteden niet laat afnemen, maar juist het tegengestelde effect bewerkstelligt. Er is dringend behoefte aan onderzoek op dit gebied. Daarbij zou ook ook aandacht moeten worden geschonken aan de specifieke karakteristieken van het rijden in steden, met veel dynamiek en stuurbewegingen (de slijtage neemt sterk toe wanneer een auto een bocht neemt of remt).