Zonne brandstof - grootschalige (zon PV) elektriciteitsopslag in chemische brandstof

Zonne PV volgt een snelle leercurve net als Moore's law voor chips. Ze worden tegelijk efficiënter en goedkoper. Rond 2025 zijn ze zo goedkoop dat vele zonnepanelen plaatsen zodat in de maanden april-aug rond 10-14 uur het elektriciteitsnetwerk problemen krijgt met de piek. Dan ontstaat er behoefte aan opslag. Dit kan nog met energie omzetting naar chemische brandstoffen bij groot chemie installaties (Sabatier proces met hoge druk en temperatuur). Rond 2035 is dat probleem nog veel groter en is meer decentrale opslag nodig. De schaal waarop en de energie hoeveelheid kan dan niet meer met waterkracht of batterijen. Toch zijn dan kleinschalige, kosten effectieve installaties (wijk, huis, boerderij) nodig. Een oplossing is de omzetting naar waterstof en de koppeling van H2 aan CO2 op normale temperatuur en druk, net als in de natuur, maar dan op technische wijze. De vraag is hoe? Kan dat met nano-katalyze, kunnen we daar mee (zonne-) energie omzetten in (zonnen-) brandstoffen. Het gaat hierbij om de indirecte weg. als je electra kunt gebruiken, doe dat dan, sla alleen de piek op.