Zijn wij in staat om met behulp van Big data het patientgerichte onderzoek te verschuiven van RCT studies naar personalized onderzoeken om daar mee veel meer recht te doen aan de grote verschillen tussen mensen

Bij Randomized Controlled studies die het fundament vormen onder de onderzoeken in de geneeskunde vallen altijd veel mensen buiten de boot die later wel blootgesteld zullen worden aan de behandelingen omdat het op basis van een RCT evidence based is. Als in de RCT aangetoond wordt dat het significant werkzaam is bij een grotere groep mensen zal het als evidence in de richtlijnen komen en zullen dus alle mensen waar het niet bij gewerkt heeft ook ingezet worden. Is het mogelijk om met een fundamentelere andere onderzoeksopzet die veel meer gericht is op de individuele mens de behandelingen veel effectiever te maken en zo ja hoe moeten deze studies dan aangepakt worden