Zijn we in staat om een synthetische cel te bouwen?

Een levende cel onderscheidt zich van dode materie door een aantal bijzondere kenmerken. Een levende cel kan zich zelf in stand houden en herstellen, een cel kan zich delen en onder invloed van de omgeving aanpassen. Een cel is verder een complex netwerk van moleculen die op een ingenieuze manier met elkaar samenwerken. Met de toegenomen kennis in de moleculaire wetenschappen is nu het punt bereikt dat de vraag legitiem wordt in hoeverre we in staat zijn om aspecten van de levende cel na te bootsen met zelfgemaakte moleculaire systemen. Als deze stap gemaakt kan worden, krijgen we meer inzicht in hoe cellulaire processen zich ontwikkelen, wat bij kan dragen aan meer inzicht in de oorsprong van het leven.

Bijbehorende clustervragen