Zijn sociaal wetenschappelijke theorieën anno 2015 nog steeds in staat om menselijk gedrag te verklaren nu dat gedrag steeds verder globaliseert en digitaliseert?

Kunnen bijvoorbeeld criminologische theorieën cybercrime net zo goed verklaren als andere vormen van criminaliteit. Zijn sociale contacten online hetzelfde als sociale contacten offline. Gelden online andere normen en waarden?