Zijn piëzo-elektrische kristallen bruikbaar voor de opwekking van duurzame energie?

Hoewel zelf fervent voorstander en toepasser van duurzame energie moet ik erkennen dat met name het plaatsen van windturbines vaak weerstanden oproept vanwege aantasting van het landschap; soms niet terecht maar soms ook wel. Het zou mooi zijn als energieopwekkers een meer natuurlijk uiterlijk zouden kunnen hebben. Daarover doordenkend vroeg ik me af of het niet mogelijk zou zijn om kustbomen te maken waarbij in de bevestiging van de bladeren aan takken een piëzo-elektrisch kristal verwerkt zit. Wanneer de kunstmatige boombladeren in de wind bewegen dan activeren ze de piëzo-elektrische kristallen die daardoor een stroompje opwekken. De energie van al deze bladeren dient via geleidende draden in de takken en de stam verzameld en afgevoerd te worden. Doordat de kunstmatige bladeren en de kristallen vrij simpel kunnen zijn en in grote aantallen benodigd zijn en gemaakt kunnen worden zullen die wellicht relatief goedkoop kunnen zijn. Wellicht dat een onderzoek m.b.t. tot de haalbaarheid van zo’n concept onderwerp van een afstudeerproject zou kunnen zijn. Zelfs als dan de uitkomst een negatief resultaat zou opleveren heeft het toch nog zin gehad als afstudeerproject. Daarbij wil ik dit concept niet als een vervanger voor de windturbines zien maar als een aanvulling daarop.