Zijn onze hersenen wie wij zijn?

Vele honderdduizenden mensen in ons land lijden aan een hersenziekte. Dat gaat gepaard met een aanzienlijke ziektelast. Veel hersenonderzoek is daarom direct nuttig voor de volksgezondheid, maar los daarvan is het ophelderen van de werking van het ingewikkeldste orgaan van het menselijk lichaam een van de meest intrigerende vragen die de wetenschap zich kan stellen.