Zijn onze democratische instituties nog in staat om collectieve belangen te behartigen? Hoe kunnen we grote problemen oplossen als zij daar niet toe in staat zijn? En hoe kunnen we tot een gelegitimeerde gedeelde visie op die problemen komen?

De overheid stoot steeds meer taken af. De markt is een voor de hand liggend alternatief. Die ontbeert echter democratische legitimatie, en dat is bij het oplossen van maatschappelijke problemen en het voorzien in collectieve behoeften wel een vereiste. Daarom is het goed te onderzoeken of er alternatieven zijn voor het realiseren van oplossingen voor collectieve problemen buiten overheid en markt om.