Zijn Islam en rechtsstaat verenigbaar

Een oplossing van dit probleem is van belang voor Europa zowel als moslimlanden, voor opvoeding en onderwijs, voor de oplossing van dilemma’s van en geschilbeslechting tussen burgers, voor de verhouding tussen samenleving en staat, een evenwichtige rechtsontwikkeling, en last but not least voor de wereldvrede. Interdisciplinair onderzoek hiernaar is onontbeerlijk.