Zijn Islam en rechtsstaat verenigbaar?

Een oplossing van dit probleem is van cruciaal belang voor Europa en moslimlanden. Dit geldt voor opvoeding en onderwijs, voor de oplossing van persoonlijke dilemma’s van en delicate geschilbeslechting tussen burgers, voor een optimale verhouding tussen multi-etnische samenleving en staat, voor een evenwichtige rechtsontwikkeling, en last but not least voor de wereldvrede. Interdisciplinair onderzoek hiernaar is onontbeerlijk. Het WRR onderzoek van 2006 vormt een van de vertrekpunten, maar hierbij dienen actuele discussies en ontwikkelingen in zowel politieke, religieuze en juridische praktijk als in de nationale en internationale wetenschappelijke discussies sedertdien, te worden betrokken. Een interdisciplinaire onderzoeksgroep dient visies en feitelijke gegevens over de verhouding tussen Sharia en rechtsstaat, en de veranderingen daarin, in verschillende relevante landen binnen en buiten Europa permanent bij te houden en beschikbaar te maken voor politiek en publiek. De bovengenoemde vraag wordt uiteraard uitgewerkt als een 'in hoeverre' en 'onder elke voorwaarden'-vraag, waarbij vele visies en toepassingen worden verzameld, geanalyseerd om uiteindelijk tot een gefundeerde, evenwichtige oplossing van dit probleem te komen, waarmee de bovengenoemde belangen optimaal worden gediend.