Zijn immuuncellen zo te programmeren dat ze atherosclerose verminderen?

Atherosclerose (‘aderverkalking’) ontstaat door een cocktail van overactieve immuuncellen en te veel aan cholesterol en ander vet in het bloed. Hoog vet in het bloed kunnen we inmiddels bestrijden met effectieve medicatie. Om de atherosclerose en de hart- en vaatziekten die daar het gevolg van zijn verder terug te dringen, moeten we de aandacht daarom verleggen naar het immuunsysteem. Het wordt steeds aannemelijker dat immuuncellen in het bloed agressiever of juist milder worden onder invloed van de omgeving. Dat kan zowel de directe omgeving zijn zoals hoog vet in het bloed, factoren gerelateerd aan leefstijl of farmacologische interventies. Ik geloof dat het in kaart brengen van externe factoren op het functioneren van immuuncellen en vooral de onderliggende moleculaire mechanismen op het niveau van genregulatie en signaaltransductie, aanknopingspunten zal bieden voor nieuwe manieren om hart- en vaatziekten te voorkomen en te behandelen.