Zijn er universele organiserende principes in het gedrag van complexe systemen?

Veel complexe systemen worden gekenmerkt door de eigenschap dat coherent gedrag optreedt in een collectief dat moeilijk begrepen kan worden uit kennis van de eigenschappen van de individuele componenten. Voorbeelden zijn het optreden van een file (component: auto), de formatie van patronen in vloeistoffen en de synchronisatie van gedrag van hersencellen. De theorie van stochastische dynamische systemen laat zijn dat vele van dit soort coherente fenomenen inderdaad een gemeenschappelijke (abstract) wiskundige achtergrond hebben. Dit doet echter vermoeden dat er achterliggende organiserende principes zijn die iets zeggen over hoe coherent gedrag optreedt gegeven de interacties tussen de componenten. Het ontdekken van deze principes zou een doorbraak betekenen in het begrijpen van het gedrag van complexe systemen en eventuele controle van dit soort systemen.