Zijn er tussen zeer goed verkopende, populaire boeken universele overeenkomsten aan te wijzen?

De vraag: Zijn er tussen zeer goed verkopende, populaire boeken universele overeenkomsten aan te wijzen? Het gaat erom of bestsellers bepaalde kenmerken (zowel wat betreft onderwerp als stijl als alle andere denbare kenmerken) gemeen hebben. Met andere woorden zou de vraag dus kunnen luiden: bestaat er een soort algemene succesformule voor boeken?