Zijn er sterrenstelsels die zich vóór ons sterrenstelsel bevinden t.o.v. de oerknal?

In mijn vraag ga ik er vanuit dat na de oerknal het heelal zich uitbreidt in een 360° cirkel. Er moeten zich dan sterren(stelsels) hemellichamen aan de randen van het heelal bevinden. Waar bevindt zich ons sterrenstelsel tov de oerknal -en zijn er stelsels die zich vóór ons stelsel bevinden? Kunnen we deze waarnemen?