Zijn er op basis van de effectiviteit van placebo's principes/mechanismen te formuleren op basis waarvan een alternatieve, wellicht partieel toepasbare, geneeskunde zonder medicijnen kan worden ontwikkeld?

De vaak optredende effectiviteit placebo's wijst er op dat het voorschrijven van medicijnen niet altijd nodig is. Naar dit gegeven is geen grondig onderzoek gedaan. Het blijft bij de vaststelling dat suggestie enz. werkt. Maar hoe dan? En wat kunnen we daar verder mee?