Zijn er biologische markers (b.v. stress, inflammatie, microbioom) die voorspellend kunnen zijn voor behandelrespons en ziekte uitkomst bij patiënten met een bipolaire stoornis?

De bipolaire stoornis is een ernstige en relatief veel voorkomende stemmingsstoornis die zich kenmerkt door een ziekte beloop dat sterk varieert en moeilijk te voorspellen is. Er zijn patiënten waarbij de stemming snel wisselt, patiënten die regelmatig psychoses doormaken, of juist overwegend depressief zijn. Echter na het stellen van de diagnose is het onduidelijk hoe de ziekte zich zal ontvouwen en welke (medicamenteuze) behandeling het meest geschikt is. Op dit moment zijn er een aantal biomarkers geassocieerd met de bipolaire stoornis, maar het is onduidelijk of deze oorzaak of gevolg zijn van de ziekte en of deze markers enige voorspellende waarde hebben. Meer begrip van de onderliggende pathofysiologie van de bipolaire stoornis kan helpen om de behandeling meer op het individu af te stemmen, waardoor behandeling efficiënter en effectiever kan worden gemaakt.