Zijn de risico's die we lopen met het produceren, opslaan, transport en gebruik van SCHALIEGAS voor de wereld wel aanvaardbaar?

Schaliegas is als brandstof schoner dan bijv. aardolie of steenkool omdat bij volledige verbranding er minder CO2 uitstoot is. MAAR wat zijn de gevolgen bij lekkages van dit gas en bij NIET volledige verbranding komt er dus Methaan in de lucht dit is ca. 25 maal schadelijker dan CO2! Nu al blijken uit metingen waar schaliegas gewonnen wordt concentraties van 9% methaan voor te komen! Wat zijn de precieze gevolgen? Wat kunnen we hieraan doen? Wat zou dat kunnen betekenen voor de prijsvorming van de olie!