Zijn de de evidence based behandelingen, de geprotocolleerde behandelingen van ouderen voldoende getest bij ouderen met lage sociaal economische status?

Mensen met een lage sociaaleconomische status (ses) zijn gemiddeld minder gezond en leven minder lang dan mensen met een hogere ses. Deze sociaaleconomische gezondheidsverschillen (segv) zijn aanzienlijk en hardnekkig. Het is zinvol om onderzoeksvragen op dit gebied te beantwoorden, zodat zorg en welzijn voor deze groep verbeterd kunnen worden. Deze vraag is ingediend door het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO). Doel is de inhoud en de organisatie van zorg voor ouderen in een kwetsbare positie te verbeteren. Kwetsbaar refereert hierbij aan het risico op functieverlies en verminderde zelfredzaamheid door een combinatie van hoge leeftijd, chronische ziekten, welzijnsproblemen, gebrekkige woonsituatie, een zwak sociaal netwerk en/of een laag inkomen. Het NPO heeft 8 netwerken rondom de UMC's gevormd, met transitie- en onderzoekprojecten waarvan de resultaten wetenschappelijk worden vastgelegd. De opbrengsten van het NPO bestaan uit resultaten van projecten en uit de speciale NPO- werkwijze, waarbij de behoeften van ouderen leidend zijn en ouderen een belangrijke stem hebben.