Zijn bevolkingsplanning en ontvolking de oplossing voor de wereldproblemen en zo ja, waarom zijn de wereldleiders hier dan nooit mee bezig?

Er is in het verleden alleen in China een bevolkingspolitiek geweest. Hier is bij mijn weten inmiddels vanaf gestapt door hoge kritiek. Ik meen niettemin dat één van de belangrijkste oplossingen voor vermindering van onze druk op de wereld en de onderlinge onverdraagzaamheid van de mensen simpelweg kan liggen in het verminderen van het aantal mensen. Dit moet dan wel op een menselijke manier kunnen gebeuren. Hier wordt echter zelden of nooit aandacht aan besteed. Veeleer wordt er aangedrongen op het tegenovergestelde.