Zal vergrijzing en krimp van de bevolking tot grotere regionale en internationale economische verschillen leiden?

De vergrijzing en krimp van de bevolking heeft een belangrijke invloed op economische groei. Zo leidt een afname van het aandeel van de werkende beroepsbevolking tot een lagere economische groei. Tegelijk leidt een toename van het aandeel ouderen tot een toename van de kosten van zorg en pensioenen. Landen en regio’s die met een sterke vergrijzing en krimp te maken krijgen, hebben hierdoor slechtere economische vooruitzichten dan landen en regio’s met een groeiende en jongere bevolking. Hoewel alle Europese landen te maken hebben met vergrijzing, zijn er grote verschillen in de mate van vergrijzing. Ook tussen regio’s bestaan grote verschillen. Een aantal regio’s groeit sterk, terwijl andere krimpen. Dit zal leiden tot een toename van verschillen in welvaart tussen landen en regio’s in Europa. Als mensen verhuizen van krimp- naar groeiregio’s kan er zelfs sprake zijn van een neerwaartse spiraal voor krimpgebieden. Leiden krimp en vergrijzing onvermijdelijk tot een doemscenario voor een aantal landen en regio’s? Of kan de wetenschap helpen om een zonnigere toekomst te realiseren?