Zal het mogelijk zijn geur sensoren te maken die net zo goed werken als die van bv. vlinders, bijen, fruitvliegjes of vliegen die vis ruiken?

Geur is belangrijk voor veel dieren en mensen. Veel dieren, zowel insecten als vogels en zoogdieren, kunnen op grote afstand minuscule geurdeeltjes waarnemen. Hoe doen zij dat en zijn hun gespecialiseerde reukorganen door ons kunstmatig te imiteren? Het gaat mij in dit geval dus niet om de reukSTOF,maar om het reukVERMOGEN.