Zal er ooit vrede over de hele wereld kunnen bestaan?

Als ik in de wereld om me heen kijk is er op veel plaatsen oorlog en ellende. Kan er überhaupt vrede op de hele wereld zijn? Vrede kan alleen bestaan op basis van wederzijds vertrouwen en respect. Gezien de verscheidenheid aan mensen (volkeren), overtuiging (geloof) en nationalisme (voetbal) denk ik dat dit een utopie is. Waarom snakt vrijwel iedereen naar vrede maar vinden we blijkbaar "ons volk", "ons geloof" en "onze voetbalclub" belangrijker dan dat hogere doel VREDE?