Zal er ooit een kort bewijs voor het vermoeden van Fermat komen?

Het vermoeden van Fermat luidt: er zijn geen natuurlijke getallen a,b en c waarvoor a^N + b^N = c^N geldt voor N>2 (voor N=2 zijn het de Pythagoras trio's). Er schijnt een bewijs te zijn door Andrew Wiles, maar dat is voor de gewone sterveling te complex. Fermat zelf had een simpel bewijs dat net niet in de marge van zijn boek paste. Bestaat dat simpele bewijs?