Zal dementie ooit te genezen zijn en wat kan dit eventuele medicijn betekenen voor iemand die geen Alzheimer heeft?

Als de afbraak van een bepaald van de hersenen kan worden genezen, zou dat medicijn dan ook gebruikt kunnen worden om de super mens te creëeren, om een blijvende verbetering aan te brengen aan het brein van iemand die niet aan Alzheimer lijdt.