Zal de zogenaamde (technological) singularity leiden tot een door de mens oncontroleerbare situatie en wat zijn in het algemeen de realistische inschattingen omtrent dit geschetste toekomstscenario ?

Reeds geruime tijd is de Technological Singularity in het nieuws (er komt een punt, waarop computers intelligenter zullen worden als de mens, waarna deze ontwikkeling een geheel eigen dynamiek zal ontwikkelen, wellicht oncontroleerbaar voor de mens). Hoe realistisch is deze toekomstvisie en hoe wordt daar op dit moment op ingespeeld ? Welke rol speelt de daadwerkelijke realisatie van een praktisch bruikbare quantumcomputer in dit scenario ?