Wordt de hypothese dat ons heelal in wezen louter uit beweging bestaat serieus genomen?

Op het internet las ik een artikel "Een opstel over het ontstaan en bestaan van alles", met betrekking tot een gedachte-experiment, waarin geconcludeerd wordt dat Beweging, Motum genoemd, de enige alles bepalende grondslag vormt voor het ontstaan en bestaan van alles om ons heen. Een dergelijke gedachtegang vind ik nergens anders terug. Wordt er door natuurkundigen niet in die richting gedacht? Vindt men de conclusies te radicaal bijvoorbeeld dat 'tijd niet bestaat' en dat 'alle dingen dezelfde snelheid hebben'?