Worden rechters bij het toewijzen van straffen aan Nederlanders van allochtone oorsprong beïnvloed door negatief nieuws over allochtonen?

Voor de legitimiteit van een democratische rechtsstaat is de (perceptie van de) onafhankelijkheid en objectiviteit van de rechter essentieel. Immers recht moet worden gesproken op basis van het gelijkheidsbeginsel en discriminatie moet voorkomen worden. Opzettelijke vooroordelen zullen zelden voorkomen. Goede bedoelingen kunnen ons niet beschermen tegen onopzettelijke/onbewuste vooroordelen. Voor zover uit de literatuur op te maken is daarnaar in Nederland nog weinig onderzoek gedaan. Aangehaakt kan worden bij het onderzoek in opdracht van de Raad voor de Rechtsspraak: “ Etnisch gerelateerde verschillen in de straftoemeting”, De rechtspraak Research Memoranda Nummer 1 / 2015 Jaargang 10 en bij het rapport van de Wetenschappelijke Raad voor de Regering "De menselijke beslisser, over de psychologie van keuze en gedrag".