Worden nieuwe ideeën, praktijken en technieken tegenwoordig anders gerecipieerd dan in het verleden?

We weten veel meer over het ontstaan van nieuwe ideeën, praktijken en technieken in het verleden dan over de brede maatschappelijke receptie, acceptatie en toepassing. In welk tempo en op welke manier de wetenschappelijke revolutie, de verlichting, nationaal besef of democratie door gewone burgers in het verleden zijn begrepen en op zichzelf en hun naaste omgeving zijn betrokken, is nog nauwelijks onderzocht. Er wordt alom aangenomen dat de acceptatie van nieuwe ideeen tegenwoordig sneller gaat dan vroeger, maar dat is onbewezen veronderstelling. Gaat dit inderdaad anders in samenlevingen die zichzelf als modern beschouwen dan het voorheen ging, zoals vaak word aangenomen? En hoe verhoudt zich dit tot het voortbestaan van eerdere ideeën, praktijken en technieken? Lange termijn studies kunnen ons beter leren begrijpen wat de voorwaarden en obstakels zijn voor de receptie en toeeigening van nieuwe kennis, praktijken en waarden.