Worden bij gebruik van 100% duurzame energie de risico's op temperatuurstijging/klimaatverandering definitief gemeden ongeacht een verdere stijging van het wereldenergieverbruik ?

De temperatuurstijging van de atmosfeer wordt veroorzaakt door het stijgende energieverbruik en versterkt door het broeikasgas CO2 dat vrijkomt bij fossiele energie. Bij gebruik van duurzame energie zoals zon en wind wordt uitstoot van CO2 gemeden en zal de CO2 concentratie stabiliseren en mogelijk dalen. Echter de energiebehoefte groeit wereldwijd en het energieverbruik stijgt verder. Ook de duurzame energie wordt volgens de wetten van de thermodynamica omgezet in arbeid en warmte. Zonne-energie (fotonen) die normaal verdwijnt in de aarde of atmosfeer wordt omgezet in elektriciteit evenals windenergie. Deze elektriciteit wordt in de atmosferische grenslaag verbruikt en omgezet in arbeid en warmte. Hetgeen nog steeds zou leiden tot temperatuurstijging.