Wie maakt/maken uiteindelijk uit wie of wat in Nederland op de televisie komt?

De televisie is een machtig medium. De politieke, economische, maatschappelijk en culturele invloed ervan kan moeilijk worden overschat. De beelden die (overdag, in de vroege of late avonduren of 's nachts) worden vertoond zijn van zeer uiteenlopende aard en de variëteit aan mannen en vrouwen die op de buis verschijnen is buitengewoon groot. Maar wie beslist/beslissen uiteindelijk wat de televisiekijker wordt voorgeschoteld, en hoe komt deze beslissing of hoe komen deze beslissingen tot stand? Als het hier om een groep(je) personen gaat, welke belangen delen zij dan met elkaar en hoe gaan zij te werk om hun doel te bereiken? De hier opgeworpen vraag kan worden uitgebreid: wie is/zijn in medialand (of nog uitgebreider: wie is/zijn in Nederland) uiteindelijk de baas? Wie voert/voeren de regie? Wie staat/staan aan het roer? En hoe verhoudt zich dit met het begrip 'democratische rechtsstaat'?