Wie bepaalt wat schoonheid is in de kunst en hoe verandert dat onder invloed van commercialisering, globalisering en democratisering?

Zeker in de sociale wetenschappen lijkt consensus te bestaan dat schoonheid een sociale constructie is. Maar welke partijen de boventoon voeren in die sociale constructie is allerminst duidelijk. Volgens sommigen wordt schoonheid ver buiten de landsgrenzen bepaald, onder invloed van processen van globalisering. Volgens anderen is schoonheid steeds meer een kwestie van geld: goede smaak is meer dan vroeger de smaak van degenen die geld hebben om op de kunstmarkt kunst te kopen. Volgens weer anderen is schoonheid niet langer een kwestie van een economische of culturele elite, maar vindt een proces van democratisering plaats.