Wie Beheert Uw Data?

In een ideale samenleving zou een koppeling van data, niet misbruikt door organisaties met een winstgevend oogmerk, de Nederlandse burger beter kunnen maken. In Scandinavische landen is deze datakoppeling op individueel niveau meetbaar. Maar in Nederland mist een regievoerder. De vraag is: wie moet de regievoerder zijn? Het hedendaagse beleid in Nederland is om Big data niet te gebruiken. Hiermee wordt de privacy van het individu beschermd. Maar dat heeft als keerzijde dat hierdoor niemand van onze data kan leren. In het huidige Nederland weet niemand of het ontstaan van bijwerkingen van een geneesmiddel, die gemist zijn in kleinschalig onderzoek, op bevolkingsniveau voorkomen. En als we erachter komen is het veelal vele jaren te laat. Of andersom: dat de data van de één een positief neveneffect van een medicijn op het voorkomen van een bepaalde ziekte laat zien. Die informatie kan voor een ander levensreddend zijn. Er bestaan initiatieven uit de verzekeringswereld om Big data te beheren. Maar verzekeringen kunnen de schijn van een winstoogmerk niet voorkomen. Wellicht dat er via de Nationale Wetenschapsagenda een sluitend initiatief opgesteld kan worden door non-profit organisaties de regierol te geven. Met het voorbeeld van Scandinavische landen in het achterhoofd moet dit mogelijk zijn.