Weven we straks in de Verenigde Staten van Europa?

Tussen het Europese recht en het nationale recht bestaat geen simpele hiërarchie meer. De twee rechtsniveaus vormen een ingewikkeld stelsel met doorlatende la- gen. Hoe werken de EU en het Straatsburgse Mensenrechtenhof door in het Neder- landse rechtssysteem en dus in de Nederlandse economie, maatschappij en politiek? Maakt de gemeenschappelijke munt op termijn een federaal ‘Verenigde Staten van Europa’ onontkoombaar?