Werkt marktwerking?

In hoeverre en op welke vlakken heeft marktwerking daadwerkelijk geleidt tot tot de beloften van lagere prijzen en hoger kwaliteit? Vergelijk de woningmarkt, spoorwegen, zorg, bankwezen etcetera. Zijn er premissen voor een 'markt' om medeleerling te laten functioneren? Of is het in het geheel een illusie?