Werkt de absentie van wetgeving in het voordeel of nadeel van de sport?

Er is nog weinig onderzoek gedaan naar de werking van sportbeleid. Een voorbeeld van een vraag die mij triggert: op het terrein van sport bestaat geen wetgeving, maar toch is er een soort natuurlijke taakverdeling ontstaan tussen rijk, gemeenten en sportsector. Hoe valt dat uit in vergelijking met andere terreinen zoals cultuur, gezondheid, welzijn?