Werken de trillingen van klankschalen hetzelfde als geluidsgolven, en dus ook genezend voor lichaamscellen?

Ik werk met klankschalen. Daarvoor zet ik diverse klankschalen op het lichaam. De trillingen van de schalen die ik aansla, dringen diep door in het lichaam. Ik denk dat ze tot op celniveau kunnen werken. Tegenwoordig werkt men veel met geluidsgolven. Ik denk dat de klankschalen eenzelfde werking kunnen hebben. En dat ook door het gebruik van klankschalen cellen in trilling gebracht worden en dus ook veranderen dan wel genezen kunnen. Dat zou dan een hele gemakkelijke en zachte manier zijn om te helen.