Welke zijn de factoren die bij de mantelzorger voor patienten met dementie zo vaak leiden tot het sluipend ontstaan van depressie en uiteindeljk tot volledige uitputting en hoe zijn deze te beïnvloeden?

Dementie is een steeds vaker voorkomende, meestal sluipend verlopende, de persoon van de patiënt van binnenuit ontwrichtende ziekte waarvoor geen binnen afzienbare tijd doeltreffende behandeling beschikbaar komt. De zoektocht naar de oorzaak van dementie krijgt over het algemeen de meeste wetenschappelijke aandacht. Wetenschappelijk onderzoek naar de effecten ervan op de gezondheid van de naasten van de patient, die meestal de grootste zorgtaak op zich nemen, krijgt veel minder aandacht.