Welke wetenschappelijke doorbraken kunnen we realiseren én implementeren zodat de BV Nederland optimaal van de groei van zonne-energie kan profiteren (meer bedrijvigheid, meer banen, etc.)?

De markt van zonnepanelen groeit momenteel wereldwijd in een zeer rap tempo. Het is niet de verwachting dat deze groei snel zal afvlakken gezien de vraag naar duurzaam opgewekte energie, mede veroorzaakt door een steeds gunstigere kostprijs van deze energie. Zonne-energie kan nóg concurrerender worden en dus nog veel meer wijdverbreid indien we de kostprijs van zonne-energie nog verder weten te verlagen door technologische innovaties door te voeren die mogelijk gemaakt zijn door hoogstaand wetenschappelijk onderzoek zoals in Nederland wordt bedreven op het gebied van zonnecellen. De vraag is echter welke wetenschappelijke doorbraken we kunnen realiseren én ook daadwerkelijk kunnen implementeren in massa geproduceerde zonnepanelen. Het is belangrijk dat we onze sterkste expertises (o.a. op het gebied van nanotechnologie) benutten en bundelen met aanpalende academische en industriële R&D activiteiten. Daarbij moeten we er zorg voor dragen dat de BV Nederland optimaal kan profiteren, bijvoorbeeld in termen van (internationale) bedrijvigheid en in aantal banen. Dit kan verder strekken dan de lokale productie van zonnecellen en zonnepanelen. De BV Nederland kan ook profiteren als toeleverancier van materialen en productieapparatuur.