Welke waarde vertegenwoordigt cultureel erfgoed?

Cultureel erfgoed werd vroeger in strikt cultuurhistorische termen gedefinieerd. Tegenwoordig wordt ook aandacht besteed aan de economische waarde, gebruikswaarde, onderscheidende waarde (status en identiteit), belevingswaarde en sociaalmaatschappelijke waarde ervan. De vraag is hoe deze waarden kunnen worden gemeten en hoe ze zich tot elkaar verhouden. De beantwoording van de vraag is relevant omdat erfgoed een steeds belangrijker rol speelt in maatschappelijke processen en ruimtelijke ontwikkelingen. Het gaat bij ‘waardering’ om het cruciale proces van waardetoekenning en benutting in breedste zin van het woord. Immers, wat als waardevol wordt beschouwd, verdient het in de regel om (her)gebruikt, behouden of gekoesterd te worden. Wanneer men denkt dat iets geen waarde bezit, wordt het verwaarloosd, vernietigd of weggegooid. Afval en erfgoed: het betreft in essentie een verschil in waardering.