Welke vormen van governance zijn er de afgelopen jaren ontwikkeld om niet-statelijke actoren in het internationaal bestuur een groter gewicht te geven en hoe effectief waren die vormen?

Deze vraag is een onderdeel van de strategisch beleidsagenda van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en is van belang om de effectiviteit van het internationale systeem op de lange termijn te waarborgen.