Welke (vorm van) interventie voor kinderen met taalontwikkelingsstoornissen is het meest effectief?

Ongeveer 7% van de kinderen heeft een taalontwikkelingsstoornis (TOS); dat zijn twee kinderen per schoolklas. Deze stoornis heeft grote impact op leerontwikkeling, gedrag en communicatie. Er is nog weinig inzicht in effectiviteit van interventies. Ook zijn er nog veel vragen over de dosering van interventies en welke behandeldoelen op welke leeftijd het meest geschikt zijn. Profiteren kinderen met een TOS meer van impliciet leren dan van expliciet leren? En hebben digitale leermiddelen een meerwaarde voor deze doelgroep?